JLL’nin araştırmasına göre, çalışanların verimini arttırmak fiziksel ve mental olumsuzlukları en az seviyeye indirmek isteyen işverenlerin mutlaka dikkate alması gereken altı somut sürdürülebilirlik çözümü şöyle sıralanıyor :

1)  Havayı temiz tutun

Ofislerdeki havanın temizliği çalışanları birebir etkiliyor.Ofis ortamında karbondioksit oranının yükselmesi çalışanlara kendilerini yorgun hissettirirken, rahat düşünmelerini de olumsuz yönde etkiliyor.Bu durum çalışanların performasında ortalama yüzde 10′ a kadar düşüşü de beraberinde getiriyor.

Benzer şekilde , 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, iyi bir havalandırma sistemi çalışan verimliliğini yüzde 8 oranında arttırıyor.

2000 yılında gerçekleştirilen bir diğer araştırmaya göre ise, ofisteki havanın temizliği, işe gelmeme oranları üzerinde de belirleyici olabiliyor.Bina dışında konumlandırılmış cihazlarla havalandırılan ofislerdeki hastalık kaynaklı kısa dönemli işe gelmeme oranı diğerlerine göre yüzde 35’den daha düşük.

2) Termal konforu sağlayın 

hızına, giyimine ve kişisel tercihlerine göre değişebileceği için, ofisin kaç derece olması gerektiği üzerinde fikir birliğinin sağlanmanın en zor olduğu konular arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak 2006 yılında gerçekleştirilen 24 farklı çalışmadan elde edilen ortak sonuca göre, hava sıcaklığının 30 ve 15 derecedeki olduğu ortamlarda çalışanların performansı  21 ve 23 derecelerde çalışanlara göre yüzde 10 daha düşük.

3) Güneşin içeri girmesine izin verin

Geleneksel pek çok ofis ortamında, üst kademe yöneticilere verilen bir ayrıcalık olarak görülen gün ışığı, verimliliği arttırıcı önemli  bir unsur öne çıkıyor.Gün ışığından faydalanan çalışanın akşam uyku kalitesi yüksek olacağından, gün içerisindeki verimliliği de artıyor.

4) Ofiste sessizliğin sesi duyulsun

Gürültü kirliliğin olduğu bir ofiste verimlilik yüzde 66 oranında düşüyor. Çalışanların yüzde 99’u cevaplanmayan telefon seslerinin ve arka planda süregelen konuşmaların konsantrasyonlarını bozduğu görüşünde birleşiyor.

5) Mekansal özgürlüğü göz önünde bulundurun

Yeni nesil ofis konseptine göre, bugün pek çok kurum açık ofis çalışma anlayışına, ortak paylaşım alanlarına yöneldi.Bu yaklaşım bir yandan kurumun ve çalışanların karbon ayak izini düşürürken bir yandan da ” özel alanları” olmadığı için çalışanları mutsuz ediyor. Açık ofis alanları yaratırken, çalışanlarınız için özel alanlar oluşturmayı unutmayın.

6) Ofisi gerçekten yeşillendirin

Ofis içerisindeki canlı bitkiler, stres düzeyini düşürüp, verimliliği artırıyor. Bu kapsamda, insanların yaşayan diğer canlılarla kurduğu bağın altını çizen Biyofili, ofisler için yeni trend olarak karşımıza çıkıyor.

2001 yılında Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre; ofis binasının bitkili  ve bitkisiz iki farklı bölgesinde görev yapan çalışanlar arasında verimlilik açısından önemli farklar var.Bitkilerin bulunduğu kısımdaki çalışanlar, daha etkin ve konsantre biçimde işlerine odaklanabiliyor.

Yorum Yap